National Service Network

Guangzhou Jiamei Manufacturing Co., Ltd.

Taiwan Jiamei Purification Equipment Co., Ltd.

Address: G1-129/G2-306, 31 Kefeng Road, Huangpu Development Zone, Guangzhou

Mobile phone: 13822134590 (Miss Yin)

Hotline:400-777-1122

Website: www.jmleader.com

Mailbox:ZXF@jmlender.com


National Service Network

Your name:
Detailed description: